В дитячому закладі працює старша медична сестра Посохова Світлана Миколаївна. Стаж роботи - 23 роки.

 

 В ДНЗ функціонує медичний кабінет, який відповідає санітарно- гігієнічним вимогам, оснащений і забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення; створені належні умови для роботи медичної сестри.

У своїй роботі медсестра керується чинним законодавством, нормативно – правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, наказом «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 за №432/496 м. Київ.

Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

Основна робота  старшої медичної сестри  полягає в слідуючому:

-кожен день контроль за станом здоров’я дітей;

- надається  невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми;

- здійснюється контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження;

- здійснюється щоденний огляд дітей щодо виявлення у них ознак захворювання;

- огляд дітей 1 раз на тиждень щодо виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;

- бере участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів;

- проводить аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення;

- систематично ведеться облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення та забезпечення своєчасного поповнення;

- постійний контроль якості продуктів харчування та готових страв, та технологією приготування їжі, умовами зберігання і дотриманням термінів реалізації, за виконанням норм харчування;

- контроль за організацією рухового режиму дітей, за проведенням оздоровчо – фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;

- проведення заходів щодо ізоляції хворих дітей, спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проведення протиепідемічних заходів в порядку, встановленому МОЗ України;

- проводяться бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками дошкільного навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу.

  Медичною сестрою ведеться обліково - звітна та медична документація у порядку, встановленому МОЗ України:

- медична карта дитини( ф. 026/о);

- екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 063/о);

- журнал обліку інфекційних захворювань;

- журнал обліку роботи з гігієнічного виховання.

В дошкільному закладі існує ізолятор з метою попередження розповсюдження та виникнення спалахів інфекційних захворювань. Медична сестра в роботі в ізоляторі керується «Положенням про ізолятор дошкільного навчального закладу»:

- тимчасове ізолювання виявлено- хворих дітей;

- надається  невідкладна допомога хворій дитині;

- інформує батьків про хворобу та стан дитини, організовує госпіталізацію хворої дитини за наявності показань;

- інформує керівника дитячого закладу;

-забезпечує дотримання санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму.

В закладі діє «Школа сприяння здоров’ю».

В ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

-медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей;

- контролюється виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний центр;

- розроблена тематика для медико – педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури, на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.

Влітку  проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. В дитячому навчальному закладі проводяться 1 раз на рік медичні огляди дітей лікарями – спеціалістами.

                   

 

 

 

 

 

Поради медсестри

Харчування дошкільнят

25.01.2016 10:16
Харчування дошкільнят Харчування дітей дошкільного віку має відповідати основним вимогам раціонального харчування; його хімічний склад, калорійність, обсяг раціону й режим повинні повністю відповідати віковим потребам організму дошкільника. Діти повинні одержувати харчування 4 рази на добу з...