Рада вітати Вас на сторінці

ВИХОВАТЕЛЯ - МЕТОДИСТА

Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Сонечко"

КУЩОВОЇ ТЕТЯНИ  МИХАЙЛІВНИ

 

 

Професійне кредо:

"Цілеспямованість,творчий пошук,творче дослідження, особистий приклад"

 

 

 

 

Дата народження: 16.04.1972р.

Освіта: вища, Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди 1993 рік

Спеціальність: викладач педагогіки та психології, вихователь

Кваліфікація: "Спеціаліст вищої категорії"

Звання: "Старший вихователь"

Педагогічний стаж: 25 років

Керівник РМО з 2003 року

Вихователь – методист роботою займається,
Освітньо – виховний процес організовувать старається,
Аналізує він, планує і координує,
Педколективу всю діяльність вміло контролює.
Програми розвитку завчасно розробляє
В педагогічних планах і розробках помагає.
Роботу методичну він проводить в колективі
Заняття, семінари, консультації сміливі.
Крім того, бере участь у роботі із батьками
Інформацію потрібну надає і тату, й мамі.
Всім вихователям завжди він сміло допоможе,
Як працювати із дітьми  він підказати зможе.
Батьки із методистом проконсультуватись можуть
У розвитку дитини методист їм допоможе.
І щоб задовольнити педагогів всіх потреби
Оцінювати й розуміти правильно їх треба.
І знати що й для кого у житті є найцінніше,
Повага, визнання, чи що для них найголовніше.
Тому, щоб бути мудрим керівництвом, треба вміти
Допомагати всім колегам та їх розуміти.

Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Керівним органом методичної роботи в ДНЗ є методична рада, членами якої є  досвідчені педагоги, вихователі, які мають вищу категорію та педагогічні звання. На засіданнях методичної ради розглядаються такі питання, як структура та циклограма методичної роботи, моніторингові дослідження в дошкільному закладі, узагальнюючий етап роботи вихователів за темами самоосвіти, затвердження плану вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, впровадження ІКТ в роботу педагогів, застосування її в навчально-виховному процесі з дітьми.

Методична  робота  з  педагогічними  кадрами  будується  на  принципах  доступності,  індивідуалізації,  диференціації та безперервності. З метою забезпечення  умов  для зростання творчого та успішного педагога у дошкільному навчальному закладі проводиться: профдіагностика, організуються  тематичні  виставки  методичної  літератури,  відповідно  до  тематики педрад,  семінарів,  семінарів-практикумів;  проводяться  психолого-педагогічні консультації  з  вивчення  діючих  Програм розвитку дітей; висвітлюється результативність професійного росту педагогів через створення педагогічних та творчих портфоліо.

 Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;
 • підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ;
 • діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
 • допомога педагогам в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації;
 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
 • методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Основними формами  методичної  роботи з педагогами є: 

 • колективні: педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, методоб’єднання,  тощо;
 • групові: консультації, робота творчої групи та методичної ради, міні-груп з проблемних питань, ініціативні  групи;
 • індивідуальні: консультування,  наставництво,  стажування,  самоосвіта.

Всі форми  методичної роботи плануються  з урахуванням загальної  та професійної  компетентності  педагогів. 

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

 Організація роботи та наповнення методичного кабінету відповідає потребам педагогічних працівників дошкільного закладу.

       В методичному кабінеті представлені нормативні та інструктивно-методичні матеріали; методична і довідкова література; дитяча художня література; періодичні видання рекомендації; дидактичний, наочний (демонстраційний і роздатковий) матеріал.

Ведеться книга обліку педагогічних посібників, ігрового, дидактичного обладнання. В цій книзі зазначено назву, кількість та місце знаходження того чи іншого матеріалу також  є в наявності картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних фахових видань, психолого-педагогічної, методичної  літератури, передового педагогічного досвіду. В картотеці фіксується надходження фахових періодичних видань. Ведеться розподіл на тематику, у якій зазначено тему публікації, назву і рік видання, його номер та сторінка, де можна знайти потрібний матеріал.Немало матеріалу нагромаджується щодо роботи з батьками. Матеріал розташовується під різними рубриками: «Батькам про фізичне виховання», «На моральні теми», «Про правила дорожнього руху», «Дозвілля для дітей в сім'ї» тощо. До кожної рубрики складені рекомендації щодо використання в різних вікових групах. Наочний матеріал систематизований, складена картотека з анотацією, де в якій групі, на яких заняттях можна використати ту чи іншу іграшку, що можна про неї розповісти. У методичному кабінеті організовуються постійно діючі  виставки: «Передовий досвід - школа майстерності», « Новинки літератури», «На допомогу вихователю» та ін., серед епізодичних виставок можна виокремити такі як: «Готуємося до атестації», «Вивчаємо педагогічну спадщину» тощо

Вихователем-методистом   ведеться журнал видачі методичних посібників.

Головне в методичній роботі закладу та методичного кабінету- вчасно допомогти педагогам у подоланні труднощів у роботі з дітьми, підтримати діловий тонус вихователів, вчасно забезпечити новинками методичної літератури для самоосвіти  та оволодіння новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання тому діяльність методичного кабінету спрямована на постійне підвищення психологічної те педагогічної культури педагогів, підвищення рівня професійної компетенції.

З метою підвищення рівня професійної компетенції педагогів щорічно проводиться дидактичне діагностування педагогів на рівень сформованості педагогічної компетентності, результати обговорюються на нарадах при завідувачеві.

З кожним педагогом на початку навчального року у жовтні шляхом співбесіди визначаються питання самоосвіти, а в кінці навчального року (у травні)- проводиться круглий стіл з питань самоосвіти.

З метою зростання професійної майстерності та компетентності педагогів, формування стійкої мотивації щодо вдосконалення освітнього процесу на засадах використання інноваційних технологій проводяться проблемні педагогічні ради. 

Одним з ефективних шляхів формування творчого потенціалу у педагогічних працівників є робота творчої групи «Пошук» до якої залучені майже всі педагоги закладу. Формою узагальнення напрацювань творчої групи став випуск методичних посібників «Мандрівки з малюками Тарасовими шляхами» - 2014р., «Народознавство у роботі з дошкільниками» - 2015р.та Матеріали на обласний огляд-конкурс на кращий стан з фізичного виховання в навчальних закладах системи України – 2013р.

Ще одним шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу є залучення педагогів до участі в семінарах-практикумах, конференціях, методичних обєднаннях, у садіданнях круглих столів, конкурсах: «Вихователь року», «Авторський посібник», «Кращий куточок природи» та ін., виставках як у дошкільному закладі, так і в районі та області.

У 2012 році участь в  Всеукраїнського конкурсі – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоровю» в Харківській області.

У 2013 році участь вихователя Петухової І.М. в обласному конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у якому стала дипломатом 2 обласного туру  у номінації «досвідчений вихователь».

Результативною формою роботи методичного кабінету, яка стимулює творчу активність педагогів, є проведення різноманітних виставок-оглядів, виставок-конкурсів, виставок-презентацій: композицій, іграшок, розвивальних ігор,дидактичних посібників, створених за визначеною темою умілими руками педагогів, дітей та батьків.

 

Матеріали, які відображають творчі пошуки педагогів, щорічно демонструються на виставках педагогічних надбань:   

2002р. -  «Це диво дивне – театр» вихователь-методист Кущова Т.М.,2008р.- «Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ на засадах гуманно- особистісного підходу» вихователь-методист Кущова Т.М., 2011р.- «Методична скарбничка» вихователь-методист Кущова Т.М., 2012р.- « Цікаві родзинки для виховання дитинки» вихователь Петухова І.М., «Розвиток логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку» вихователь Магафурова В.В., « Логіко – математичний розвиток дошкільнят вдома» вихователь Мулик В.В.,  «Наші новорічні свята»  музичний керівник Кисиленко Л.І., «Художньо – естетичний розвиток дошкільників засобами художньої праці» вихователь Попкова Н.Л.;2013р.- «Граючись, грамоти навчаємось» вихователь Петухова І.М., «Формування природозбережної компетентності у дітей засобами спадщини В.О.Сухомлинського» вихователь Терещенко О.М., « Навчання та виховання дітей на основі інноваційної технології Марії Монтессорі» вихователь Євдокимова Н.О., «Ми святкуємо» музичний керівник Кисиленко Л.І.,2014р.- «Мандрівки з малюками Тарасовими шляхами» творча група: Кущова Т.М., Мулик В.В.,Алєксєєва О.Д., Кисиленко Л.І.,2015р.- «Народознавство у роботі з дошкільниками» творча група: : Т.М.Кущова, Н.А.Божко, О.І.Істоміна, І.М.Петухова, В.В.Мулик, В.В. Магафурова, Н.О.Євдокимова, Н.Л.Попкова, Л.І.Кисиленко.

         Про пошук ефективних шляхів, методів і засобів навчання та виховання дошкільників свідчать творчі звіти вихователів, які проходять щорічно у березні під час атестації педагогічних працівників.

         Вихователь-методист Кущова Т.М прагне навчати педагогів систематизувати власні напрацювання, допомагає у розробленні прийомів та методів роботи над обраною темою, в аналізі та систематизації зібраного фактичного матеріалу.

Методичний кабінет проводить також значну роботу зі створення навчально-методичних розробок, навчально-методичних та навчально-наочних посібників. У дошкільному закладі створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів навчально-виховної роботи з дітьми та з методичних тем, ная якими поглиблено працюють педагоги закладу: безпека життєдіяльності дошкільнят,сенсорний розвиток дітей 3-го року життя, правова освіта дошкільників, підвищення ефективності різноманітних форм роботи з фізкультурно- оздоровчого напрямку, використання літературної спадщини В.Сухомлинського в освітньому процесі, навчання грамоти дітей дошкільного віку засобами дидактичних та розвивальних ігор, комплексне забезпечення методичного керівництва навчально-виховним процесом у дошкільному закладі тощо.

Творчим надбанням педагогічного колективу є узагальнені та систематизовані матеріали з досвіду роботи. Узагальнено досвід педагогічного колективу з фізкультурно-оздоровчої роботи: у папки та відеофільму (схвалено методичним обєднанням завідувачів та вихователів дошкільних закладів)

Узагальнено досвід вихователів закладу Петухової І.М. «Навчання дітей грамоти засобами дидактичних та розвивальних ігор», Мулик В.В. «Розвиток логічного мислення дітей на заняттях з математики», Євдокимової Н.О. «Вплив розвитку дрібної моторики на розвиток мовлення дітей», Попкової Н.Л. «Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами художньої праці», Істоміної О.І. «Розвиток  особистості дошкільника через казку», вихователя-методиста Кущової Т.М. «Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ на засадах гуманно-особистісного підходу».

На допомогу педагогам у методичному кабінеті оформлено стенди: «Інформація для педагогів», «Куточок атестації», «Готуємось до педагогічної ради», «Новинки методичної літератури», «На допомогу при плануванні»

Вихователь-методист, як наставник,  допомагає педагогам оволодіти новими знаннями, навичками, способами діяльності, формувати здатність переносити їх на практику, як консультант, організовує розвиток професійних інтересів педагогічних працівників, підтримує прогресивні педагогічні ідеї, робить експертизу методичної продукції.

Індивідуальні та групові консультації проводяться за основним напрямком роботи всього колективу, актуальними проблемам педагогіки та психології, за заявками вихователів.

 

Методична скарбничка

"Використання усної народної творчості у роботі з дітьми дошкільного віку" Завантажити тут

"Забезпечення наступності у навчанні дошкільників та молодших школярів" Завантажити тут

«Формування природозбережної компетентності у дітей засобами спадщини В.О.Сухомлинського» Завантажити тут

"Патріотичне виховання дітей дошкільного віку"  Завантажити тут