Фізичний розвиток дітей

19.01.2016 15:39

Фізичний  розвиток  дітей.

Фізичне виховання - одна зі складових частин всебічного виховання дітей дошкільного віку. У рамках особистісно орієнтованої моделі виховання у дошкільному навчальному закладі і педагогам, і батькам важливо знати особливості дітей кожного вікового періоду, слід зрозуміти, що під впливом вірно підібраних засобів фізичного виховання, формуються рухові навички, розвиваються фізичні якості і створюються умови для розумового, морального, естетичного й трудового виховання дитини.

Метою фізичного виховання є підготовка фізично розвиненої особистості. Для всіх навчальних установ мета єдина і обумовлюється реалізацією таких завдань:

  • оздоровчі: зміцнення здоров’я, загартування організму, виконання гігієнічних правил, профілактика захворювань.
  • навчальні: формування рухових навичок і умінь, розвиток фізичних, сенсорних якостей, формування культу здорового образу життя.
  • виховні: сприяння розумовому, моральному, естетичному й трудовому вихованню.

 

Завдання конкретизуються залежно від контингенту тих, хто навчається (вікових особливостей, стану здоров’я, рівня фізичної культури). Зміст роботи з фізичного виховання відображається у перспективних та календарних планах педагогів, відповідно до яких реалізується протягом дня.

Облік результатів роботи з фізичного виховання дає змогу перевірити ефективність підібраних фізичних вправ, методів навчально-виховного процесу.

Моніторинг здоров’я і розвитку дітей є підґрунтям забезпечення індивідуалізованого навчального процесу на основі знань особливостей розвитку, здоров’я, потенціальних можливостей кожної дитини.

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах запишається руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця їх у режимі дня, сезону тощо.

У межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, становить 3-4 години, для старших дошкільників - 4-5 годин.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним застосуванням традиційних засобів фізичного виховання. Це, зокрема: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).

Сукупність організаційних форм обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності у повсякденні.

Вимоги до організації та проведення різних форм роботи з фізичного виховання викладені у методичних рекомендаціях «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2010 № 1/9-563). 

          У процесі життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо). Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи дошкільних закладів знаходять місце  інші, наприклад: фітбол-гімнастика – вправи з  використанням м’яча,  що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються   з оздоровчою  метою; стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м’язів тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили.

Важлива умова для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей – створення предметно-ігрового середовище. Воно має бути розвивальним, раціонально облаштованим, домірно насиченим і не лише служити фоном для епізодичних рухових дій, а бути стимулом, спонуканням для розгортання та активізації дитячої рухової діяльності (спеціально організованої та самостійної).

У кожному груповому приміщенні бажано створити осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (гімнастична стінка, драбинка, гімнастична лава, куби, м’ячі, обручі, сухий басейн, „стежка здоров’я”, фітоподушки, різні іграшки – автомобілі, візки тощо). Розміщення обладнання має забезпечити вільний без перешкод доступ до нього та сприяти руховій активності дітей, закріпленню у них набутих умінь та навичок.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи,  організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення   занять з фізичної культури.

До фізкультурно-оздоровчої роботи відносяться такі форми: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури.

Рухову активність у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм), фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

Заняття з фізичної культури розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті  оптимізацію рухового режиму, формування та закріплення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей,  надання дітям спеціальних знань з фізичної культури.

Робота дошкільного навчального закладу вцілому має спрямовуватися на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, формування мотивації здорового способу життя. З огляду на це, дітей треба ознайомлювати з поняттями про гігієну тіла, гігієну діяльності; здоров’я і хвороби, зовнішність, тіло, основні органи, а також про статеву ідентифікацію та диференціацію, розвиток організму, безпеку організму та діяльності. При цьому важливо дотримуватися принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. Така робота проводиться в процесі всієї життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

Невід’ємною складовою процесу фізичного виховання, як всього освітнього процесу в ДНЗ, є ігри, вплив яких на розвиток дітей є багатофункціональний, у тому числі і на фізичний. Проблемою сьогодення є малорухливий образ життя як дорослих так і дітей. Тому важливо відродити інтерес до рухливих ігор. Адже саме вони дають можливість дітям здійснювати свої бажання, ростові потреби, нейтралізувати емоційні конфлікти. Рухливі ігри сприяють розвитку фізичної сили, моторних умінь, швидкості і точності руху, координації. Тому вимога сьогодення, яка стоїть перед педагогічним колективом ДНЗ, полягає у системній організації роботи з батьками, доведення до їх відома сучасних способів підвищення рухової активності дитини, формуванні позитивної реакції на рух, заняття фізичними вправами та ін..

 У закладі регулярно проводяться фізкультурно – оздоровчі заняття, ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці, фізкультхвилинки, пробіжки по масажних доріжках, оздоровчий біг на свіжому повітрі, рухова розминка між заняттями, самостійна рухова діяльність, піші переходи тощо.

Є багато нетрадиційного обладнання, яке виготовили наші педагоги разом з інструктором з фізичної культури  Яковенич Н.А:

* тунель для прокочування м’яча та різноманітних підлізань;

* багатофункціональні мішені для розвитку влучності та окоміру;

* куби для ігрових вправ на розвиток координації рухів, швидкої

реакції та спритності;

* кільцекиди;

* інвентар для рухливих ігор і рухливих вправ.

 

« Використання  здоров’яформуючих та здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми»: кольоротерапія, казкотерапія,аромотерапія, сміхотерапія, музикотерапія, звукотерапія; дихальна гімнастика; масаж та самомасаж; гімнастика; психогімнастика; горизонтальний пластичний балет тощо.

 Належна   увага   приділяється оздоровленню  вихованців. Саме у дошкільному віці закладаються основи здоров’я та довголіття, формується система рухових умінь і навичок, закладається фундамент для формування фізично здорової особистості.

Ефективним засобом виховання емоційної культури є використання елементів казкотерапії. Створюючи на занятті особливу казкову атмосферу, вихователь вчить дітей аналізувати поведінку казкового героя, порівнюючи себе з персонажем, і на його прикладі діти вчаться долати труднощі різного характеру у реальному житті. Це сприяє формуванню духовно здорової, компетентної особистості.

З метою досягнення єдності у вихованні підростаючого покоління проводиться активна робота з батьками, по залученні родини до оздоровчого навчально – виховного процесу: бесіди, консультації, батьківські збори, анкетування; фізкультурні та розважальні заходи за участю батьків.